Kort om meg.
  • Mastergrad fra universitetet.
  • Er lektor i matematikk  og fysikk.
  • 10 års erfaring med eksamensrettet matematikkundervisning på VGS nivå.
  • Undervist privatister ved  Akademiet Privatistskole og Folkeuniversitetet.
  • Sensor i matematikk og fysikk siden 2014.
  • Undervist i alle matematikkfag på VGS. 1P,2P,2PY (påbygg), 1T,S1,S2,R1 og R2.